POLITYKA PRYWATNOŚCI

MAGDA PIÓRKOWSKA UMIEM W MARKETING 

Hej, jestem Magda i jako administrator Twoich danych osobowych samodzielnie ustalam cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w Umiem w marketing. Ochrona Twojej prywatności to jeden z moich priorytetów, a poniżej przygotowałam dla Ciebie dokument, który jest nie tylko realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, ale też opisuje najważniejsze kwestie dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Magda Piórkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UMIEM W MARKETING Magda Piórkowska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Armii Krajowej 29 lok. 11, 81 – 395 Gdynia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 września 2021 roku, NIP: 8111757897, REGON: 389821190.
 2. Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną danej Ustawą i inne właściwe, zapewniam całkowitą egzekwowalność wszystkich Twoich prawa oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, a Moi pracownicy  i współpracownicy zostali właściwie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jednym słowem – nie masz się czego obawiać!
 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzam na mojej Platformie internetowej
 1. Na mojej Platformie internetowej pobieram następujące dane osobowe:
  1. Imię i Nazwisko – są one niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika i przeprowadzenia weryfikacji Twojej tożsamości, a po zrealizowaniu przez Ciebie Kursu on-line lub po uczestnictwie w Szkoleniu stacjonarnym prześlę Ci również Certyfikat uczestnictwa w danym szkoleniu,
  2. Adres poczty elektronicznej e-mail – służy głównie do celów kontaktowych; jest on przechowywany w mojej bazie i wykorzystujesz go do zalogowania się na swoje Konto; po dołączeniu do grona subskrybentów mojego najlepszego w marketingowym światku Newslettera, będę wysyłać Ci również zamówione przez Ciebie informacje,
  3. Numer telefonu – tak jak adres poczty elektronicznej e-mail, służy głównie do celów kontaktowych; jeżeli wyrazisz zgodę – będę wysyłać Ci przypomnienia w formie wiadomości SMS o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o nadchodzących Webinarach, premierze eBooków czy Kursów on-line, umówionych Konsultacjach indywidualnych on-line, organizowanych Szkoleniach stacjonarnych, a także innych fantastycznych i nieszablonowych usługach,
  4. Dane firmy – chodzi głównie o dane obejmujące pełną nazwę Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON pobierane w celu wystawienia Faktury VAT;
  5. Dane do faktury imiennej – jeżeli jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i chcesz otrzymać fakturę imienną, niezbędne będzie podanie danych obejmujących Twoje imię, nazwisko oraz adres (opcjonalnie na takim dokumencie możliwe jest również zamieszczenie numeru PESEL – o ile wyrazisz taką chęć); pamiętaj, że żądanie otrzymania faktury imiennej powinieneś zgłosić w odpowiednim terminie – w przeciwnym razie nie będę miała obowiązku wystawienia wspomnianego dokumentu,
  6. Lokalizacja – informacja ta jest pobierana wyłącznie w celu tworzenia anonimowych statystyk dla potrzeb mojej Platformy lub w celu określania grupy docelowej odbiorców (targetowaniu) w ramach reklam Lookalike Audience na Facebooku,
  7. Nazwa Użytkownika – nazwa, która identyfikuje Cię na mojej Platformie, 
  8. Numer karty płatniczej – numer jest pobierany jedynie w celu realizacji płatności; po zakupie dowolnego eBooka, Webinaru, Kursu on-line, Konsultacji indywidualnej on-line czy biletu na Szkolenie stacjonarne, dane Twojej karty płatniczej przekazywane są operatorowi płatności u którego możesz zweryfikować wybraną płatność,
  9. Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie, jako Administratora, w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),
  10. Pliki Cookies – na mojej Platformie wykorzystuję technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w mojej Polityce plików Cookies.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych
 1. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w następujących przypadkach:
  1. w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem mojej Platformy internetowej, kiedy:
   • składasz Zamówienie na Platformie,
   • rejestrujesz swoje Konto i korzystasz z usług po zalogowaniu się na stronie internetowej,
   • dokonujesz płatności,
   • wypełniasz Formularze udostępnione na stronach internetowych,
  2. w celu realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera – jeżeli chcesz być informowany o organizowanych przeze mnie wydarzeniach, w szczególności o nadchodzących Webinarach, premierze eBooków czy Kursów on-line, umówionych Konsultacjach indywidualnych on-line, organizowanych Szkoleniach stacjonarnych, a także innych fantastycznych i nieszablonowych usługach, zapisz się do mojego Newslettera – pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować,
 2. Jako osoba, której dane dotyczą masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług udostępnianych na mojej Platformie internetowej. Jeżeli chcesz z niej korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robił oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.
 1. Cele i czynności oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 1. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:
  1. Użytkownicy Platformy internetowej Umiem w marketing (zarówno osoby niezarejestrowane, jak i osoby posiadające swoje Konta Użytkownika),
  2. Subskrybenci Newslettera,
  3. Osoby wysyłające zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe (jako osoby, której dane dotyczą) przede wszystkim w celu realizacji usług oferowanych w ramach mojej Platformy internetowej:
  1. prowadzenia Twojego Konta,
  2. dokonywania zakupu: 
   • eBooka,
   • Webinarów,
   • marketingowych Kursów on-line,
   • Konsultacji indywidualnych on-line,
   • biletów na organizowane Szkolenia stacjonarne,
  1. subskrypcji Newslettera,
  2. wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 1. Wobec powyższego, podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Zgodnie z zasadą minimalizacji dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone i niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.
 1. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane
 1. Twoje dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV. 
 2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale tylko i wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczę na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).
 3. W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@umiemwmarketing.eu.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora
 1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na: marketing bezpośredni moich usług związanych z funkcjonowaniem Platformy, czy obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony, co przykładowo może wiązać się z archiwizacją korespondencji prowadzonej w ramach mojej Platformy internetowej lub archiwizacją Twojego Konta Użytkownika.
 2. Korzystanie z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics czy Piksel Facebooka również opiera się na prawnie uzasadnionym interesie – polega on na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej mojej Platformy.
 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców. Powierzanie danych osobowych innym podmiotom.
 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi zaufani podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:
  1. Hostingodawca – powierzam mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
  2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, 
  3. Calendly LLC – w celu korzystania z usługi kalendarza i tym samym planowania i dokonywania rezerwacji, np. terminów w ramach Konsultacji indywidualnych on-line,
  4. Firma IT – w celu zapewnienia bieżącego wsparcia technicznego mojej strony internetowej,
  5. GetResponse (dostawca usługi Newslettera) – w celu korzystania z oprogramowania, w którym przetwarzane są Twoje dane – o ile oczywiście zapiszesz się na subskrypcję Newslettera,
  6. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym mojej Platformy internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
  7. inni moi podwykonawcy, którzy:
   • świadczą inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania mojej Platformy,
   • mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.
 1. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe, zawsze zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności w ramach mojej Platformy Umiem w Marketing.
 1. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego
 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Niestety nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Instagram, Google, Calendly, Linktree, Unfold, YouTube, Apple przetwarzają Twoje dane osobowe. W tym zakresie polecam zajrzeć do polityki prywatności wskazanych wyżej podmiotów. Dostawcy Ci, zgodzili się jednak na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO w związku z czym – w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG – zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 
 1. Twoje prawa
 1. RODO przyznaje Ci (jako osobie, której dane dotyczą) następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
 • jako Administrator Danych Osobowych jestem zobowiązana do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 • informacje te dotyczą między innymi: mojej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będę przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie Ci przysługują w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • ten obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas zakładania Konta na mojej Platformie internetowej), a jeżeli Twoich danych nie pozyskałabym bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych mogę zaniechać podawania tych informacji, jeśli jako osoba której dane dotyczą, już nimi dysponujesz,
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przeze mnie przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,
  1. prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
 • w każdym czasie możesz żądać, abym dokonała sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abym dokonała uzupełnienia danych niekompletnych,
  1. prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • masz prawo żądać, abym skasowała dotyczące Ciebie dane osobowe, które przetwarzam,
 • możesz również wystąpić do mnie, abym poinformowała innych administratorów danych osobowych, którym przekazałam Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich wykasowania,
 • kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych? Przede wszystkim wtedy, gdy:
   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane (tj. kiedy cel przetwarzania Twoich danych osobowych został osiągnięty),
   • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co dotyczy sytuacji, kiedy zgoda była jedyną podstawą przetwarzania danych, np. zgoda na subskrypcję Newslettera),
   • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem (tj. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy legalizującej przetwarzanie, przy czym w takiej sytuacji musisz dysponować podstawą prawną swojego żądania),
   • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • pamiętaj jednak, że istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
   • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
   • do wywiązania się przeze mnie – jako Administratora Danych Osobowych –  z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
   • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
   • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
   • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
  1. prawo ograniczenia przetwarzania
 • zawsze możesz się zgłosić do mnie z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (polega to na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy, mogę jedynie przechowywać Twoje dane) w takich przypadkach kiedy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
 • nie potrzebuję już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  1. prawo przenoszenia danych
 • możesz uzyskać ode mnie dostarczone przez siebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało  się w sposób zautomatyzowany
  1. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych
 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, 
 • jeżeli  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie moich prawnie uzasadnionych interesów, to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie  już mogła przetwarzać takich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.
  1. prawo  nie podlegania profilowaniu
 • na mojej Platformie internetowej nie będziesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • ach, i jeszcze jedno – jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformuję,
  1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 • jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszam uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 1. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij mi stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@umiemwmarketing.eu.
 1. Profilowanie
 1. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Niemniej jednak, korzystam z plików Cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na mojej Platformie internetowej, m.in. w celu umożliwienia mi ciągłego ulepszania struktury i zawartości stron internetowych mojej Platformy.
 1. Udostępnianie danych osobowych
 1. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody. 
 2. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogę udostępnić tylko i wyłącznie podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 1. Logi serwera
 1. Informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania moją Platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 1. Uwagi końcowe
 1. Jeżeli masz do mnie jeszcze jakieś pytania lub chciałbyś złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych, to wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@umiemwmarketing.eu lub skontaktuj się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na mój adres: UMIEM W MARKETING Magda Piórkowska ul. Armii Krajowej 29 lok. 11, 81 – 395 Gdynia.
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
 3. swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 4. oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie mojej Platformy internetowej lub w Polityce plików Cookies, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.